หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0020-212/หุ่น

หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง


  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นยางงอขาได้ ขนาดเท่าตัวจริง
  • ปีที่ซื้อ 14 กุมภาพันธ์ 2545
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
  • ตำหนิของหุ่น
  • - ข้อมือข้างขวาหลุดออกจากตัวหุ่น 1 ข้าง
  • - ลูกตาดำข้างขวาหลุด 1 ข้าง
ADMIN ONLY