หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0076-212/หุ่น
 
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเส้นเลือดดำและแดงผู้ใหญ่
  • S/N เครื่อง S402.100-1408334
  • S/N สาย 14031180 TCS
  • ปีที่ซื้อ 11 มีนาคม 2559
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
 
สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 
ADMIN ONLY