เสาน้ำเกลือ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0001-6530-039-0001 ศพค.
 
เสาน้ำเกลือ

  • รายการครุภัณฑ์ เสาน้ำเกลือ
  • ปี่ที่จัดซื้อ 29 พฤษจิกายน 2562
  • จากบริษัท หจก. เมดิคอลอีควิปแมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY