หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ

สถานะ : * * งดยืม * *
เลขครุภัณฑ์ : 024-0108-212/หุ่น
หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นแขนเด็กสำหรับให้น้ำเกลือ
  • ปีที่ซื้อ 13 กุมภาพันธ์ 2563
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
 
สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 
ADMIN ONLY