ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0012-6530-002-0001 ศพค.
 
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  • รายการครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  • ปีที่ซื้อ 31 พฤษภาคม 2556
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท เมดิกไลฟ์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
 
สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 
ADMIN ONLY