หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่าตัด

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0008-212/หุ่น
 
หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่าตัด

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นแขนสำหรับฝึกเย็บแผลผ่าตัด
  • ปีที่ซื้อ 19 มิถุนายน 2546
  • ซื้อจากบริษัท หจก.โฟร์ไดเมนชั่น อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
 
 สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 
ADMIN ONLY