หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0112-212/หุ่น
 
หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ
  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการอัลตร้าซาวด์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอดและหัวใจ
  • ปี่ที่จัดซื้อ 16 เมษายน 2563
  • จากบริษัท บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
 
สามารถใช้ร่วมกับครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ADMIN ONLY