หุ่นฝึกตรวจเต้านม

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0033-212/หุ่น
 
​หุ่นฝึกตรวจเต้านม

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกตรวจเต้านม
  • ปีที่ซื้อ 27 มีนาคม 2551
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY