หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0010-212/หุ่น
 
​หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นการเรียนการสอนในระบบย่อยอาหาร
  • ปีที่ซื้อ 19 มิถุนายน 2546
  • ซื้อจากบริษัท หจก. โฟร์ไดเมนชั่น อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY