หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Tesitcle Models)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0086-212/หุ่น
 
หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Tesitcle Models)
  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองการตรวจอัณฑะ (Tesitcle Models)
  • ปีที่ซื้อ 9 สิงหาคม 2560
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY