หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระดูกทารก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0057-212/หุ่น
 
หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระดูกทารก

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกให้สารน้ำและยาทางไขกระดูกทารก
  • ปี่ที่จัดซื้อ 1 กันยายน 2557
  • จากบริษัท บริษัท อัพไรท์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
 
สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 
ADMIN ONLY