หุ่น Heimlich Maneuver/Choking Charlie

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0028-212/หุ่น
 
หุ่น heimlich maneuver/chocking charlie

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่น heimlich maneuver/chocking charlie
  • ปีที่ซื้อ 13 มีนาคม 2551
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บีเจซี เเฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY