หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0016-212/หุ่น
 
​หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด
  • รายการครุภัณฑ์ หุ่น CPR ทารกสำหรับฝึกนวดหัวใจและผายปอด
  • ปีที่ซื้อ 22 มีนาคม 2547
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 
ADMIN ONLY