หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0043-212/หุ่น
 
หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
  • ปีที่ซื้อ 2 ธันวาคม 2554
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY