หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศชาย

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0053-212/หุ่น
 
หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศชาย

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารก เพศชาย
  • ปีที่ซื้อ 21 มีนาคม 2557
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY