หุ่นโครงกระดูกรุ่นมาตรฐาน

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0007-212/หุ่น
 
หุ่นโครงกระดูกรุ่นมาตรฐาน : Human Skeleton Model

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นโครงกระดูกรุ่นมาตรฐาน : Human Skeleton Model
  • ปี่ที่จัดซื้อ 19 มิถุนายน 2546
  • จากบริษัท หจก. โฟร์ไดแมนชั่น อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องประชุมออร์โธฯ ชั้น 2
  • ตำหนิของหุ่น
  • แขนขวาน็อตหลวม
ADMIN ONLY