หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่วนคอ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0080-212/หุ่น
 
หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่วนคอ

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองกระดูกสันหลังส่วนคอ
  • ปี่ที่จัดซื้อ 13 พฤษภาคม 2559
  • จากบริษัท หจก. โฟร์ดี อี.เอ็ม.
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องประชุม ออร์โธฯ ชั้น 2
     
ADMIN ONLY