หุ่นจำลองฝึกตรวจภายใน

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0040-212/หุ่น
 
หุ่นจำลองฝึกตรวจภายใน

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองฝึกตรวจภายใน
  • ปีที่ซื้อ 11 มีนาคม 2552
  • ซื้อจากบริษัท -
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก
 
สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ
ADMIN ONLY