หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0041-212/หุ่น
 
หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกการคลอดแบบพื้นฐาน
  • ปีที่ซื้อ 11 มีนาคม 2552
  • ซื้อจากบริษัท -
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องประชุมห้องคลอด
ADMIN ONLY