หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0045-212/หุ่น
 
หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นสาธิตการฝึกเจาะน้ำคร่ำ
  • ปีที่ซื้อ 27 มีนาคม 2555
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท อัพไรท์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY