หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0090-212/หุ่น
 
​หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน
  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน Vaginal palpation Model
  • หมายเลข S/N OG60-009-7-1
  • ปีที่ซื้อ 15 กันยายน 2560
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท  บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องประชุมห้องคลอด

สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 
ADMIN ONLY