หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0091-212/หุ่น
 
หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิด
  • หมายเลข S/N OG60-032-7-1
  • ปีที่ซื้อ 15 กันยายน 2560
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY