หุ่นจำลองทารกแรกเกิด

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0097-212/หุ่น
 
หุ่นจำลองทารกแรกเกิด

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองทารกแรกเกิด
  • หมายเลข S/N OG60-019-1-1-1
  • ปีที่ซื้อ 15 กันยายน 2560
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บริลเลี่ยน รับเบอร์ จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY