หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0101-212/หุ่น
 
หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นฝึกตรวจทารกในครรภ์
  • ปีที่ซื้อ 13 ธันวาคม  2561
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องประชุมห้องคลอด
ADMIN ONLY