หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0023-212/หุ่น
 
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา : Examination Eye Simulator 
  • ปี่ที่จัดซื้อ 2 กรกฏาคม 2550
  • จากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
 
สามารถใช้ร่วมกับครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ADMIN ONLY