หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0022-212/หุ่น
 
หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู
  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู  /  Ear Examination Simulator รุ่น EAR M 88
  • Serial Number *0337*
  • ปี่ที่จัดซื้อ 2 กรกฏาคม 2550
  • จากบริษัท บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY