หุ่นจำลองจมูก

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0036-212/หุ่น
 
หุ่นจำลองจมูก
  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองจมูก
  • ปี่ที่จัดซื้อ 12 มิถุนายน 2551
  • จากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY