หุ่นจำลองหัวเข่า Aspiration

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0074-212/หุ่น
 
หุ่นจำลองหัวเข่า Aspiration

  • รายการครุภัณฑ์ หุ่นจำลองหัวเข่า Aspiration
  • ปีที่ซื้อ 25 กุมภาพันธ์ 2559
  • ซื้อจากบริษัท บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
ADMIN ONLY